Sesiunea din data de 02-11-2023Comisia:

   Presedinte:
     prof. univ. dr. Calin BACIU

   Membri:
     prof. univ. dr. ing. Ioan BICA
     s.l. dr. ing. Cristina-Maria DUSESCU-VASILE
     c.s. dr. Anca LACATUSU
     c.s.II . dr. Victoria MOCANU

   Reprezentanti autoritati:
     Flavius ARDELEAN - director general adjunct, MMAP
     Gabriela ISTRATE - consilier superior, MMAP

   Specialisti invitati:
     Ioan GHERHES

   Secretar de sedinta:
     Daniela HARANACIUCandidati - programare interviu si rezultate finale:

Nr Expert
atestat
Localitate Judet/
Tara
Ora
interviu
Tip studii/
Domenii
de atestare
Admis Respins
1 Codoi Alexandru Romica Popesti Leordeni Ilfov 09:15
 • PR
 • PR
 • 2 Moldoveanu Gascu Carmen Ozun Covasna 09:30
  • ID+ER
 • ID+ER
 • 3 MIHUT Sergiu Cluj-Napoca Cluj 09:45
  • IP
  • ID+ER
  • SF
  • PR
  • PM
 • IP
 • Tip studiu Mentiune
  ID+ER nu a intrunit punctajul necesar
  SF nu a intrunit punctajul necesar
  PR nu a intrunit punctajul necesar
  PM nu a intrunit punctajul necesar
  4 Catalin Frusescu Popesti-Leordeni Ilfov 10:15
  • PR
  Tip studiu Mentiune
  PR nu a intrunit punctajul necesar
  5 ION Adriana Bucuresti Bucuresti 10:30
  • IP
  • ID+ER
 • IP
 • ID+ER
 • 6 Popescu Carmen-Daniela Bucuresti Bucuresti 10:50
  • SF
  • PR
  Tip studiu Mentiune
  SF nu a intrunit punctajul necesar
  PR nu a intrunit punctajul necesar
  7 Cojocariu Florentin Bucuresti Bucuresti 11:10
  • SF
  • PR
 • SF
 • PR
 • 8 Tomescu Elena-Cristina Popesti-Leordeni Ilfov 11:30
  • SF
  • PR
 • SF
 • Tip studiu Mentiune
  PR nu a intrunit punctajul necesar
  9 SC DEKONTA SRL Strejnicu Prahova 12:00
  • IP
  • ID+ER
  • SF
  • PR
  • PM
 • IP
 • ID+ER
 • SF
 • PR
 • PM