BIBLIOGRAFIE GENERALA

atestare experti care desfasoara activitati din domeniul gestionarii siturilor contaminate


  • Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate
  • HG nr. 53 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Planului naţional de protectie a apelor subterane împotriva poluarii si deteriorării cu modificarile si completarile ulterioare
  • HG 449 din 4 iulie 2013 privind modificarea si completarea anexei la HG 53/2009 pentru aprobarea Planului national de protectie a apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii
  • Ordinul MAPM nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu
  • Ordinul MAPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului
  • Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1423/3687/2020 privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate cu modificarile aduse prin Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.224/2.682/2022
  • Ordinul MMAP nr. 267/346/2021 privind aprobarea Metodologiei de remediere a siturilor contaminate
  • Ordinul nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania
  • Ordinul nr. 2.224/2.682/2022 privind modificarea Metodologiei de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1.423/3.687/2020