In atentia celor interesati: Avand in vedere numarul solicitarilor, parcurgerea integrala a procedurii de atestare poate sa dureze intre 30 si 45 de zile.

Siturile contaminate sunt identificate ca surse de risc pentru sanatatea populatiei si mediul inconjurator.

Activitatile privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate sunt reglementate prin Legea 74 din anul 2019.

Conform legii, activitatile de gestionare a siturilor se refera, printre altele, la identificarea acestora si stabilirea si implementarea obiectivelor de remediere pe baza unor investigatii si tehnologii specifice.

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a emis ordinele 1423/3687/2020 si 267/346/2021 prin care se aproba metodologiile de investigare si de remediere a siturilor contaminate sau potential contaminate si tipurile de studii care sa sprijine deciziile tehnice in acest domeniu, respectiv:

  • investigarea preliminara;
  • investigarea detaliata + evaluarea riscului;
  • studiu de fezabilitate;
  • proiect tehnic de remediere;
  • monitorizarea postremediere

Aceste studii, conform OMMAP 1423/3687/2020, trebuie elaborate de experti atestati de o asociatie profesionala in domeniul protectiei mediului.

Prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 2012 din 26 iulie 2022, Asociatia Romana de Mediu 1998 a fost desemnata ca organism naţional în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate.

Expertii atestati pot sa fie persoane fizice sau juridice care indeplinesc cerintele prevazute de ordinul 1423/3687/2020 si care dovedesc, in procesul de atestare, competentele necesare elaborarii acestor studii.

Asociatia Romana de Mediu isi asuma responsabilitatea crearii unui cadru obiectiv si transparent pentru desfasurarea procesului de atestare iar pentru simplificarea procedurilor a creat o platforma electronica, asociata registrului expertilor atestati, prin care intregul proces se desfasoara online.

Persoanele care doresc sa obtina atestarea din partea Asociatiei Romane de Mediu pot sa utilizeze aceasta platforma si sa inceapa procedura de atestare accesand butonul APLICA