Formulare


Formularul se completeaza de persoanele juridice cu date si informatii privind angajatii/colaboratorii, contracte de munca/contracte de colaborare

Formularul se completeaza de persoanele fizice/persoanele fizice autorizate/reprezentantul legal si contine declaratia pe proprie raspundere privind corectitudinea informatiilor si datelor

Formularul se completeaza de persoanele juridice cu date si informatii privind detinerea de echipamente, softuri si baze de date

Formularul se completeaza de persoanele fizice/persoanele fizice autorizate/reprezentantul legal si contine acceptul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Formularul se completeaza de persoanele fizice/persoanele fizice autorizate cu date si informatii privind studiile elaborate